ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ УКРАИНЫ
Качественная и оперативная
информация о торгах

Информация
ГЛАВНАЯ
О ПРОЕКТЕ
РЕСУРСЫ
ВЫПУСК ОТ 12.04.2010

 
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ И ПЕРВЫМИ УЗНАЙТЕ О СВЕЖЕМ ВЫПУСКЕ ТЕНДЕРОВ

E-mail:
Имя:

E-mail:

Тестовая информация
НОВОСТИ
ТРАНСПОРТ, ЗАПЧАСТИ
КАНЦЕЛЯРИЯ
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
МЕБЕЛЬ
МЕДИКАМЕНТЫ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НЕФТЕПРОДУКТЫ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПОЛИГРАФИЯ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУД.
РАЗНОЕ, ПРОЧЕЕ
 
Расширенный поиск
Календарь
«    Апрель 2008    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Архив новостей
Июль 2008 (4)
Июнь 2008 (4)
Апрель 2008 (322)
Март 2008 (509)
Февраль 2008 (575)
Январь 2008 (280)
Декабрь 2007 (399)
Ноябрь 2007 (513)
Октябрь 2007 (1055)
Июнь 2007 (42)
Март 2007 (100)
Февраль 2007 (130)
Январь 2007 (467)
Декабрь 2006 (213)
Информация

статьи

статьи


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО : П О С Т А Н О В А від 28 березня 2008 р. N 274
 
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається.

2. Покласти на Міністерство економіки функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

3. Установити, що:

процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - закупівля), розпочаті до набрання чинності Законом України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", завершуються відповідно до Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - Тимчасове положення);

замовники, що обслуговуються в органах Державного казначейства, подають під час здійснення оплати за договорами про закупівлю органам Державного казначейства звіт про результати проведення процедури закупівлі;

державні, у тому числі казенні підприємства, установи та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства і господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - підприємства), здійснюють закупівлю в установленому Тимчасовим положенням порядку.

Особливості здійснення підприємствами закупівлі можуть визначатися Кабінетом Міністрів України.

4. Головному контрольно-ревізійному управлінню, іншим державним органам, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері державних закупівель, під час проведення заходів із здійснення державного нагляду (контролю) перевіряти дотримання розпорядниками державних коштів вимог Тимчасового положення.

5. Міністерству економіки:

1) у п'ятиденний строк:

розробити та прийняти нормативно-правові акти, передбачені Тимчасовим положенням;

утворити Консультативно-методологічну раду з питань державних закупівель та затвердити положення про неї;

2) невідкладно здійснити заходи щодо:

забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель";

створення веб-порталу з питань державних закупівель та забезпечення його функціонування;

3) разом з Міністерством фінансів подати в тижневий строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання Міністерством економіки функцій спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель.

6. Виділити Міністерству економіки 2500 тис. гривень для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", створення та забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та передбачити їх поновлення у такому фонді під час внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Міністерству економіки подати до кінця 2008 року Міністерству фінансів і Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених згідно з цією постановою.

7. Антимонопольному комітетові, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у двотижневий строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

8. Ця постанова набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" і діє до набрання чинності Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", розробленим відповідно до зазначеного Закону.Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 18ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2008 р. N 274ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти

Загальні положення

1. Це Тимчасове положення визначає механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2. У цьому Тимчасовому положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в установлений у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної пропозиції;

2) альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замовнику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендерною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до передбачених тендерною документацією умов;

3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти в установленому цим Тимчасовим положенням порядку;

4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових фондів, Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених органів;

5) договір про закупівлю - письмовий правочин між замовником та учасником - переможцем процедури закупівлі, який передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату;

6) забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання учасником зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, а також депозити і векселі;

7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій щодо виконання учасником вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, а також депозити і векселі;

8) замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в установленому цим Тимчасовим положенням порядку;

9) переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки визнана найкращою та акцептована;

10) послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування;

11) предмет закупівлі - визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на один предмет закупівлі не може бути меншою ніж дві;

12) роботи - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією існуючих об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним оснащенням діючих підприємств, а також супровідні послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші, якщо вартість виконання зазначених послуг не перевищує вартості самого будівництва;

13) розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи та організації, визначені Конституцією і законодавством України, підприємства, установи чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів;

14) тендерна документація - документи, що готуються замовником та передаються учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини;

15) тендерний комітет - група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за здійснення процедур закупівлі згідно з нормами цього Тимчасового положення;

16) тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації;

17) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію;

18) товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устатковання, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;

19) торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встановленими цим Тимчасовим положенням;

20) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж дві.

3. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з підпунктами 10 і 18 пункту 2 цього Тимчасового положення та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого і дев'ятого знаків Класифікатора (класифікаційні угруповання "підкатегорія" і "тип").

Поточний ремонт є послугою. При здійсненні закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.

При здійсненні закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт назва предмета закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 за показником четвертого знака (класифікаційне угруповання "вид") із зазначенням у дужках конкретної назви науково-технічної роботи.

У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з Класифікатором ДК 015-97, для їх замовлення замовник повинен оголосити процедуру закупівлі та визначити науково-технічні роботи за різними темами як окремі лоти.

4. Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до підпункту 12 пункту 2 цього Тимчасового положення на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування".

Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) чи споруда (міст, тунель, платформа, дорога тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), монтаж устатковання, меблів, інвентарю, підсобних та допоміжних пристроїв, що є невід'ємними від неї, а також за потреби з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об'єкта повинен бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний кошторисний розрахунок).

5. Це Тимчасове положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт - 300 тис. гривень.

6. Дія цього Тимчасового положення не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю, та закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

Особливості відносин, що виникають у зв'язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюються в межах державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів, робіт і послуг, можуть встановлюватися окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

7. Дія цього Тимчасового положення не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:

бланки цінних паперів і документи суворої звітності;

державні нагороди України;

документи про освіту державного зразка;

послуги банків з приймання комунальних платежів, обслуговування поточних рахунків та розрахунково-касового обслуговування;

послуги з авіаперевезення, автоперевезень, харчування, проживання, експлуатація спортивних споруд та спеціального обладнання для навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, придбання пально-мастильних матеріалів і фармакологічних засобів для збірних команд України;

послуги з організації пожежної охорони об'єктів підрозділами Державної пожежної охорони;

товари, роботи і послуги для надання гуманітарної допомоги Україною іншим державам;

товари, роботи і послуги, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України;

електрична енергія, її передача та розподіл;

товари, роботи і послуги, які закуповуються підприємствами для аварійного ремонту обладнання, що безпосередньо використовується для виробництва теплової енергії;

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

товари, роботи і послуги, пов'язані з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів за окремими рішеннями Уряду;

товари, роботи і послуги для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та керівництва Кабінету Міністрів України;

товари, роботи і послуги, пов'язані із забезпеченням діяльності осіб, які охороняються державою, та функціонуванням режимних об'єктів;

послуги з авіаперевезення офіційних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;

послуги з обслуговування в залах офіційних делегацій членів державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій і працівників органів державної влади;

адміністративні послуги, які надаються виключно органами виконавчої влади відповідно до законодавства;

послуги і товари, ціни (тарифи) на які встановлюються органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до законодавства;

наймання (оренда) нерухомого майна;

придбання нерухомого майна;

послуги з перевезення залізничним транспортом;

послуги з підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовки (післядипломна освіта) та підготовки робітничих кадрів за державним замовленням;

поштові послуги, поштові марки та марковані конверти;

послуги з транспортування, розподілу та постачання природного газу;

природний газ;

протезно-ортопедичні вироби;

ортопедичне взуття;

технічні засоби реабілітації інвалідів, послуги з їх ремонту та комплектувальні вироби до них;

протезно-ортопедичні послуги і послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення інвалідів (у тому числі спинальників);

твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду;

книги, періодичні видання та інші документи, зафіксовані на папері, магнітній, кіно- і фотоплівці, оптичних дисках або інших носіях інформації для поповнення бібліотечних фондів;

товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;

телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- і телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет- провайдерів);

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;

послуги, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари і послуги, які закуповуються для безпосереднього проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців;

товари, роботи і послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами та підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств кримінально-виконавчої системи;

централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

централізоване постачання теплової енергії;

юридичні послуги, пов'язані із здійсненням захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;

закупівля науково-технічних, науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів.

8. Координацію закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснює Мінекономіки - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі - уповноважений орган).

9. Основними функціями уповноваженого органу є:

1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо функціонування системи державних закупівель;

2) ведення обліку процедур закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;

3) розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, на підставі відповідних рекомендацій Консультативно- методологічної ради з питань державних закупівель;

4) погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника на підставі відповідних рекомендацій Консультативно-методологічної ради з питань державних закупівель;

5) участь у підготовці економічного обґрунтування окремих статей видатків Державного бюджету України;

6) підготовка та подання Кабінету Міністрів України піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;

7) надання роз'яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель;

8) розроблення та затвердження:

форми:

- річного плану державних закупівель;

- оголошення про проведення процедури закупівлі та її результати;

- звіту про результати проведення процедур закупівель та додаткові вимоги до них;

- реєстру отриманих тендерних пропозицій;

- протоколу про розкриття тендерних пропозицій;

- протоколу оцінки тендерних пропозицій;

порядку:

- здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель;

- розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю;

- погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника;

інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання покладених на нього функцій;

9) подання правоохоронним органам матеріалів про факти порушення установленого порядку здійснення процедур закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;

10) співробітництво з органами Антимонопольного комітету щодо виявлення порушень вимог законодавства про захист економічної конкуренції у сфері здійснення закупівель;

11) надання консультаційної та методологічної допомоги замовникам у здійсненні закупівель, у тому числі оприлюднення зразків тендерної документації та іншої інформації про здійснення закупівель;

12) затвердження навчальних програм з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації;

13) міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка вітчизняних товаровиробників з питань їх участі у торгах, які здійснюються за межами України;

14) видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель";

15) забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель;

16) здійснення у межах своїх повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель.

10. Уповноважений орган має право вимагати подання замовниками звіту про результати здійснення процедури закупівлі та виконання укладених договорів, установлювати строки подання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання, а також у разі виявлення порушень установленого порядку здійснення процедур закупівель вживати заходів відповідно до Тимчасового положення.

11. При уповноваженому органі діє Консультативно-методологічна рада з питань державних закупівель (далі - Методологічна рада), яка є його консультативно-дорадчим органом.

До складу Методологічної ради входять заступники Міністра економіки, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Голови ГоловКРУ, Державного казначейства, Антимонопольного комітету, Державної інспекції з контролю за цінами, а також за згодою заступник голови Рахункової палати, член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Членами методологічної ради можуть бути виключно державні службовці.

Персональний склад Методологічної ради та положення про неї затверджуються уповноваженим органом.

Методологічна рада опрацьовує матеріали щодо розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю та матеріали щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, що надходять на розгляд уповноваженого органу, проводить аналіз цін на товари, роботи і послуги у сфері закупівель та надає уповноваженому органу рекомендації щодо прийняття відповідних рішень у порядку, встановленому уповноваженим органом, а також може розробляти методику визначення суми збитків у разі недотримання замовником вимог законодавства під час здійснення закупівель, методику проведення розрахунку калькуляції цінової пропозиції.

12. Якщо норми міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, що відрізняються від норм цього Тимчасового положення, то застосовуються норми міжнародного договору України.

Загальні умови здійснення закупівлі

13. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації публікується безоплатно в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель", що видається уповноваженим органом, та безоплатно розміщується на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом.

Доступ для користувачів до інформації, що розміщена на веб-порталі з питань державних закупівель, створеному уповноваженим органом, є безоплатним.

Оголошення про заплановану закупівлю може оприлюднюватися на веб-сайтах замовників або головних розпорядників бюджетних коштів у розділі "Державні закупівлі" та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Інтернет-ресурси, на яких оприлюднюється інформація з питань державних закупівель, повинні відповідати встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації.

Інформаційний бюлетень "Вісник державних закупівель" опубліковує оголошення, передбачені цим Тимчасовим положенням, у строк не пізніше семи днів з дати реєстрації відповідного оголошення в такому бюлетені.

14. Процедура закупівлі не може здійснюватися до публікації оголошення про неї в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" та на веб-порталі з питань державних закупівель, крім випадків застосування замовником у порядку, встановленому цим Тимчасовим положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.

15. Оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації учасників розміщуються у відповідних міжнародних виданнях чи міжнародній мережі електронного зв'язку в разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

для товарів - 200 тис. євро;

для послуг - 300 тис. євро;

для робіт - 500 тис. євро.

16. Під час проведення процедур закупівель сторони подають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація подавалася в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

17. Оголошення про здійснення процедури закупівлі, запрошення до участі у процедурі закупівлі, повідомлення про проведення попередньої кваліфікації учасників, а також тендерна документація готується українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі, у випадках, передбачених пунктом 15 цього Тимчасового положення. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є україномовний текст.

Тендерні пропозиції подаються мовою (мовами), зазначеною (зазначеними) замовником у тендерній документації.

18. Для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються замовником. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники і близькі родичі.

Членами тендерного комітету є працівники замовника в кількості не менш як п'ять осіб.

Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова тендерного комітету призначає свого (своїх) заступника (заступників), відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш як двох третин його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комітету.

Рішення оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, які можуть залучатися до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договору про закупівлю на вимогу замовника), не можуть бути членами тендерного комітету, не несуть відповідальність за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету і службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

19. Закупівля може здійснюватися шляхом проведення таких процедур:

відкриті торги;

торги з обмеженою участю;

двоступеневі торги;

запит цінових пропозицій (котирувань);

редукціон;

закупівля в одного учасника.

20. Основною процедурою здійснення закупівель є відкриті торги.

21. Застосування процедури торгів з обмеженою участю для закупівлі товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку, крім випадку, коли процедура торгів з обмеженою участю застосовується після проведення попередньої кваліфікації учасників.

22. Застосування процедури закупівлі в одного учасника потребує погодження з уповноваженим органом у встановленому ним порядку.

23. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедур закупівель.

24. Замовник може вимагати від учасника подання інформації, що підтверджує відповідність учасника таким кваліфікаційним вимогам:

наявність відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг, провадження певного виду господарської діяльності;

наявність коштів, обладнання і працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів);

провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту;

відсутність підстав для відмови в торгах, передбачених цим Тимчасовим положенням;

виконання аналогічних договорів.

Кваліфікаційні вимоги передбачаються замовником у тендерній документації чи інших документах, пов'язаних з поданням тендерних чи кваліфікаційних пропозицій.

Замовник не повинен установлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

25. Замовник має право провести попередню кваліфікацію учасників.

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується замовником згідно з пунктами 13 і 15 цього Тимчасового положення не пізніше ніж за 30 календарних днів до надання запрошень до участі у процедурі торгів. В окремих випадках зазначений строк може бути зменшено до 15 календарних днів із зазначенням у звіті про результати проведення процедури закупівлі причини.

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників обов'язково повинна містити:

найменування та адресу замовника;

вид, кількість товарів та місце їх поставки, вид і місце виконання робіт або надання послуг;

строки поставки товарів (виконання робіт, надання послуг);

вимоги, яким повинен відповідати учасник;

місце та кінцевий строк подання заявок на участь у попередній кваліфікації учасників;

інші відомості, що обґрунтовано вимагаються замовником.

26. Замовник протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного запиту подає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній кваліфікації:

інструкції з підготовки та подання заявок на участь у попередній кваліфікації;

інформацію про критерії та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам (стисло);

документи, необхідні учаснику для підтвердження відповідності висунутим вимогам;

прізвища, посади осіб, відповідальних за проведення попередньої кваліфікації учасників, та способи зв'язку з представниками замовника.

27. Замовник здійснює відбір учасників для подальшої участі у процедурі закупівлі виключно за умови їх відповідності вимогам, зазначеним в інформації про проведення попередньої кваліфікації.

Замовник протягом п'яти календарних днів після завершення попередньої кваліфікації учасників повідомляє кожного з них про її результати.

До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учасники, що пройшли відбір за результатами проведення попередньої кваліфікації.

28. Замовник зобов'язаний відхилити тендерну (кваліфікаційну) пропозицію у разі, коли:

1) він має незаперечні докази того, що:

учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція про найм на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою впливу на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або на застосування замовником певної процедури закупівлі;

фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено в установленому порядку;

2) пропозиції подані учасниками процедури закупівлі, які є пов'язаними особами. При цьому пов'язаною особою є особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

юридична особа (крім органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування), яка здійснює контроль за учасником або контролюється таким учасником чи перебуває під спільним контролем з таким учасником;

фізична особа або родичі фізичної особи, які здійснюють контроль за учасником;

посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також її родичі.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через значну кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу учасника.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Для цілей цього Тимчасового положення близькими родичами вважаються подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки, подружжя дітей, батьків, братів, сестер та онуків;

3) учасник подав недостовірну інформацію про його відповідність установленим кваліфікаційним вимогам;

4) учасник не відповідає установленим кваліфікаційним вимогам.

29. Інформація про відхилення тендерної (кваліфікаційної) пропозиції учасника із зазначенням підстави наводиться замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та повідомляється протягом семи календарних днів учаснику, пропозиція якого відхилена.

30. Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у процедурі закупівлі у разі, коли:

1) учасника визнано в установленому порядку банкрутом чи стосовно нього порушено провадження у справі про банкрутство;

2) до замовника надійшла інформація про те, що:

фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений під час проведення процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку;

посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в установленому порядку.

Причини відмови учасникові в участі у процедурі закупівлі відповідно до цього пункту зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі і протягом семи календарних днів з дня прийняття відповідного рішення повідомляються такому учаснику.

31. У звіті про результати проведення процедури закупівлі за встановленою уповноваженим органом формою, який зберігається замовником протягом трьох років, обов'язково зазначаються:

стислий опис предмета закупівлі;

найменування та адреси учасників, що подали тендерні пропозиції, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також ціна цього договору;

ціна і стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками;

стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі;

у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій обґрунтування підстав відхилення;

дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю та оголошення про результат здійсненої закупівлі в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, запиту цінових пропозицій (котирувань), закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасникам про результат проведеної процедури;

виклад причин і обставин, якими керувався замовник під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

стислий виклад будь-яких запитів щодо роз'яснення умов здійснення попередньої кваліфікації учасників або тендерної документації, відповідей на них, а також будь-яких змін до цієї документації;

у разі коли в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю, - підстави прийняття такого рішення;

у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до цього Тимчасового положення - підстави для відхилення;

відомості про:

- кваліфікацію учасників, що подали тендерні пропозиції;

- заявки на участь у попередній кваліфікації учасників або запис про відсутність таких заявок;

- підстави застосування попередньої кваліфікації учасників;

- подані скарги, позови та результати їх розгляду;

- зупинення процедури закупівлі;

- склад тендерного комітету;

дата акцепту тендерної пропозиції.

32. За винятком випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, тендерний комітет не повинен розкривати інформацію:

подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції;

яка стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31 цього Тимчасового положення.

Процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю

33. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.

34. Під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції мають право подавати лише ті учасники, які запрошені замовником взяти участь у процедурі закупівлі.

Процедури торгів з обмеженою участю можуть застосовуватися у разі, коли товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників.

Під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпечити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше двох.

35. В оголошенні про проведення відкритих торгів та запрошенні до участі у процедурі торгів з обмеженою участю обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг;

строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;

способи та місце отримання тендерної документації;

місце та строк подання тендерних пропозицій;

місце та дата розкриття тендерних пропозицій;

умови надання тендерного забезпечення (якщо цього вимагає замовник) та способи зв'язку для отримання додаткової інформації.

36. Строк для подання тендерних пропозицій повинен становити 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про проведення торгів чи відправлення запрошення до участі в них. В окремих випадках цей строк може бути зменшено до 15 календарних днів (до 10 календарних днів - у разі проведення торгів з обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі. Вони не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.

37. Замовник безоплатно надсилає або подає учаснику тендерну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту про подання необхідних документів у разі відкритих і двоступеневих торгів та згоди на участь у торгах у разі проведення торгів з обмеженою участю.

У разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів і послуг замовник може надсилати тендерну документацію одночасно із запрошенням до участі у торгах.

38. Тендерна документація повинна містити:

1) інструкцію з підготовки тендерних пропозицій;

2) перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасників установленим кваліфікаційним вимогам;

3) інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним вимогам;

4) інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:

відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки. При цьому технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, повинні містити: детальний опис товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технічних та якісних характеристик; вимоги щодо технічних характеристик функціонування предмета закупівлі у разі, коли опис скласти неможливо або коли доцільнішим є наведення таких показників; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі коли таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз "або еквівалент";

кількість товару;

місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги;

додаткові послуги, які повинні бути надані;

строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

5) перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;

6) визначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю чи проекту договору про закупівлю;

7) опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, коли учасник дозволяє подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;

8) спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;

9) методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) тощо;

10) інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;

11) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;

12) вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;

13) умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;

14) зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

15) процедуру надання роз'яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників;

16) строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними;

17) місце, дату та час розкриття тендерних пропозицій;

18) прізвище, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;

19) інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції.

39. Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати відповідь на запит учасника.

40. Не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до тендерної документації та повідомити про зазначені зміни письмово всіх учасників, яким замовник подав тендерну документацію.

41. Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо тендерної документації, він повинен вести протокол цих зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім учасникам, яким було подано тендерну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.

42. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації, її змін або якщо внесені до тендерної документації зміни є суттєвими, замовник повинен продовжити строк подання тендерних пропозицій. Рішення про продовження строку подання тендерних пропозицій приймається замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для врахування учасниками зазначених змін, доповнень або роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицій, але не меншим ніж три робочих дні.

43. Замовник має право зазначити у тендерній документації інформацію про необхідність встановлення вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмірів, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику.

На вимогу замовника учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно вносить тендерне забезпечення, розмір якого не повинен перевищувати 1 відсотка очікуваної вартості у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 5 відсотків у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

У разі надання тендерного забезпечення у формі депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими відсотками банку, в якому було розміщено депозит.

У разі коли тендерне забезпечення вноситься за учасника будь-яким іншим підприємством, установою чи організацією, учасник повинен погодити таке рішення із замовником до подання тендерної пропозиції.

44. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разі:

відкликання або зміни тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;

непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

ненадання учасником, що став переможцем торгів, необхідних гарантій щодо виконання договору про закупівлю після акцепту його тендерної пропозиції, якщо надання таких гарантій передбачено тендерною документацією.

45. Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення і повинен повернути відповідну суму учаснику протягом 10 календарних днів з дня виникнення підстави для повернення тендерного забезпечення у разі:

закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного у тендерній документації;

укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем торгів;

відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання, якщо це передбачено у тендерній документації;

закінчення процедури закупівлі без укладення договору про закупівлю з жодним із учасників, що подали тендерні пропозиції.

46. Кошти, що надійшли як тендерне забезпечення (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду відповідного бюджету.

47. Тендерна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерній документації. На запит учасника замовник підтверджує отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання.

Тендерна пропозиція обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання учасником тендерного забезпечення у разі, коли вимога щодо його надання була встановлена тендерною документацією.

48. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

49. Замовник має право до закінчення встановленого строку подання тендерних пропозицій прийняти рішення про його продовження у разі, коли один чи більше учасників не можуть подати свої тендерні пропозиції до зазначеного строку через об'єктивні причини. Повідомлення про продовження строку, можливі зміни місця та процедури розкриття тендерних пропозицій негайно надсилається кожному учаснику, якому було подано тендерну документацію.

50. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного у тендерній документації строку. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження дії тендерних пропозицій.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданих ним тендерної пропозиції та тендерного забезпечення.

Учасники, які не продовжили строк дії своїх тендерних забезпечень, є такими, що відхилили вимогу щодо продовження дії своїх тендерних пропозицій.

51. Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення, якщо вимога щодо надання тендерного забезпечення була встановлена у тендерній документації. Такі зміни чи заява про відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

52. Під час здійснення закупівлі замовник має право вимагати від учасника - переможця процедури закупівлі внесення ним під час укладення договору про закупівлю забезпечення виконання договору згідно з умовами, зазначеними в тендерній документації.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 15 відсотків його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів і послуг та відповідно 5 відсотків під час закупівлі робіт.

Замовник повертає учаснику забезпечення виконання договору про закупівлю відповідно до умов, зазначених у цьому договорі.

Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю (у разі, коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до загального фонду відповідного бюджету.

53. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній документації.

З метою забезпечення відкритості та прозорості процедур закупівель під час розкриття тендерних пропозицій можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовником повинні бути допущені всі учасники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час проведення процедури розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його тендерної пропозиції.

Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією, правильність їх оформлення, а також оголошується найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної тендерної пропозиції.

Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол за встановленою уповноваженим органом формою, копія якого подається всім учасникам на їх запит. Ці відомості зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі.

54. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням положень пункту 55 цього Тимчасового положення.

55. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції під час проведення процедури оцінки, за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення.

56. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на підставі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації.

Основними критеріями оцінки є:

ціна;

строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

якість та функціональні характеристики, екологічна чистота;

післяпродажне обслуговування;

умови розрахунків;

експлуатаційні витрати;

передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.

У разі коли для визначення найкращої тендерної пропозиції використовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації повинен бути визначений (якщо це можливо) їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків.

57. Загальний строк проведення оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій.

58. Замовник має право затребувати від учасника - переможця процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації. У разі відмови учасника надати таке підтвердження замовник повинен відхилити його тендерну пропозицію і визначити найкращу серед пропозицій, що залишились.

59. Для проведення оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі.

60. Інформація про розгляд, оцінку та порівняння тендерних пропозицій не подається учасникам або іншим особам, які офіційно не брали участі у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація вимагається уповноваженим органом для розгляду поданої скарги щодо порядку проведення процедури закупівлі або судом.

61. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли:

учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у тендерній документації;

тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;

учасник не надав тендерного забезпечення, якщо така вимога передбачена тендерною документацією;

учасник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

виникли обставини, зазначені у пунктах 28 і 58 цього Тимчасового положення.

Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено у тендерній документації.

62. Торги відміняються у разі, коли:

подано менше ніж дві тендерні пропозиції;

відхилено всі тендерні пропозиції.

63. Торги можуть бути визнані замовником такими, що не відбулися, у разі, коли:

ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі більше не відповідає державним потребам унаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили).

64. Про прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник повідомляє шляхом опублікування оголошення в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" із зазначенням причин протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення.

65. Повідомлення про відміну торгів, а також визнання торгів такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

66. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки.

Замовник надсилає переможцю торгів протягом п'яти календарних днів з дня акцепту повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчено, а також надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням назви та місцезнаходження
учасника - переможця процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та умов акцептованої тендерної пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня акцепту.

67. Замовник надсилає протягом семи календарних днів після укладення договору про закупівлю для опублікування в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю за формою, встановленою уповноваженим органом.

68. У разі відмови учасника, тендерну пропозицію якого було акцептовано, від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.

Процедура двоступеневих торгів

69. Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких випадках:

замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;

всі тендерні пропозиції, подані учасниками для участі у відкритих торгах, замовник відхилив через змову учасників щодо ціни відповідного товару, робіт чи послуг, а також коли учасники, які подали тендерні пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації;

для виконання нових будівельних робіт, які є повторенням подібних будівельних робіт, що відповідають типовому проекту, щодо якого первинний договір про закупівлю було укладено згідно з положеннями розділу "Процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю" цього Тимчасового положення;

предметом закупівлі є проведення наукових досліджень, експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних послуг.

70. Процедура двоступеневих торгів проводиться двома етапами:

на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тендерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної та технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

Замовник проводить переговори з будь-ким з учасників. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Тимчасового положення, про що замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів;

на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.

Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, коли це передбачено тендерною документацією.

У подальшому процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

71. В оголошенні про проведення процедури двоступеневих торгів обов'язково зазначаються:

найменування та місцезнаходження замовника;

опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні та інші параметри, а у разі, коли предметом закупівлі є виконання робіт, - їх вид та орієнтовні строки виконання робіт;

критерії, що визначаються замовником під час оцінки тендерних пропозицій;

строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції. При цьому строк подання учасниками попередніх пропозицій не може бути меншим ніж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів.

Процедура редукціону

72. Процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі таких товарів чи послуг перевищує 200 тис. гривень.

 
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 
 
 • Хто зловживає на шкільному харчуванні ?
 • П О С Т А Н О В А від 28 березня 2008 р. N 274 часть 2
 • 1,38 млн. гривень на збереження історичної спадщини України витратили незак ...
 • Глосарій. Терміни які застосовуються при проведені тендерних процедур.
 • Державні кошти в черговий раз пішли в "трубу"
 •  
   
   (голосов: 0)
  Комментарии (0)  Распечатать
   
   

  ..:: РЕКЛАМА НА САЙТЕ ::..  ..:: РЕКЛАМА НА САЙТЕ ::..  ..:: РЕКЛАМНЫЙ БЛОК ::..